Obsah

     

MO ČRS Kozárovice oznamuje svým členům:

 

1. výroční členská schůze se koná 23. února 2019 od 09.00 hod. v restauraci místního KD (po jednání bude možné zakoupit povolenku i členskou známku)

2. termín zakoupení členské známky na r. 2019 je do 30. dubna

3. splnění brigádnické povinnosti se týká dorostu od roku v němž dovrší 16 let a dospělých do roku v němž dovrší 63 let mimo ženy a invalidy. Její splnění je podmínkou k vydání povolenky v příštím roce (2020).

Termíny 6. dubna, 25. května, 22. června a 5. října vždy od 8,00 hod. Sraz brigádníků v 08.00 hod. u rybníčku Jelínek (chatová oblast). Neúčast na brigádě je možné nahradit finanční částkou 500,- Kč, nebo odpovídající naturální dávkou (obilí…)

4. zájemci o vydání povolenky na rybníček Jelínek si tuto budou moci zakoupit     od 15.března u hospodáře Klímy Josefa

5. zahájení lovu na Jelínku dne 30. března od 08,00 hod.

 

                                   za výbor MO:  Klíma Josef

 

 

 

 

 

Rybáři

MO ČRS Kozárovice sděluje všem členům spolku, že  dnem 1. dubna 2018 se mění doby lovu na všech
mimopstruhových revírech ČRS takto:
                  denní doby lovu ryb v mimopstruhových revírech jsou:
                                  
                  a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od  04,00 do 24,00
                   
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od  05,00 do 22,00 

                                                                           Klíma Josef, hospodář MO

Informace pro rybáře - 31.3.2017

Informace pro rybáře - 13.10.2015