Obsah

Zastupitelstvo obce se 27.10..2017 usneslo o obnovení tradice vítání občánků, a to počínaje dětmi narozenými po 1.1. 2018.  První tato akce, obnovená po cca 28 letech, se konala 29.7.2018 na obecním úřadě. Krátké video zde :

Odkaz na youtube :

Odkaz na soubor na webu obce :

Vítání občánků - video