Obsah

Důležité odkazy a kontakty 

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

Policie ČR tel. 158
Zdravot.záchraná služba tel. 155
Hasičský záchraný sbor tel. 150
Integrovaný záchr.systém tel. 112

 

rady, návody a informace co dělat v případě rizik a ohrožení:

http://www.zachranny-kruh.cz