Obsah

Rozpočet

2020

Rozpočet obce r. 2020 - v paragrafech

2020 Rozpočet na rok 2020 v § -.docx

rozpis rozpočtu na r. 2020

Rozpis rozpočtu na r. 2020.pdf

Závěrečný účet obce Kozárovice za rok 2019

2019 Závěrečný účet, Zpráva o výsledku hospodaření obce.pdf

2019

rozpočet obce na rok 2019, v paragrafech

Rozpočet obce r. 2019 - v paragrafech.pdf

Rozpis rozpočtu obce na r. 2019

Rozpis rozpočtu na r. 2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 20.02.2019

RO č. 1 20.2.2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 27.3.2019

RO č.2 27.3.2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 29.4.2019

RO č.3 29.4.2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 12.6.2019

RO č. 4 12.6.2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 21.8.2019

RO č.5 21.8.2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 11.9.2019

RO č. 6 ze dne 11.9.2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 23.10.2019

RO č. 7 ze dne 23.10.2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 20.11.2019

RO č. 8 ze dne 20.11..2019.pdf

Schválené Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 18.12.2019

RO č. 9 ze dne 18.12.2019.pdf

2018

Rozpočet r. 2018, v paragrafech

1 2018 Rozpočet obce Kozárovice na rok 2018.docx

Rozpočet r. 2018, v položkách

1 2018 Rozpočet obce r. 2018, položkový.pdf

Rozpočtové opatření č.1 ze dne 31.1.2018

Schválené dne 31.1.2018 na ZO

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 31.1.2018.pdf

Rozpočtové opatření č.2 ze dne 30.3.2018

Schválené starostou dne 30.3.2018, vzato na vědomí na ZO dne 9.5.2018

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 30.3.2018.pdf

Rozpočtové opatření č.3 ze dne 9.5.2018

Schváleno dne 9.5.2018 na ZO

3 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 9.5.2018.pdf

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 30.6.2018

4 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 30.6.2018.pdf

Stránka